Ετικέτα: ΤΑΚΗΣ ΜΠΑΛΤΑΚΟΣ

Κερκίδα του Έβρου . Αθλητική εκπομπή 86. Συμπαραγωγή tvthrakiotis & dodekamemia
Κερκίδα του Έβρου . Αθλητική εκπομπή 85. Συμπαραγωγή tvthrakiotis & dodekamemia
Κερκίδα του Έβρου . Αθλητική εκπομπή 84. Συμπαραγωγή tvthrakiotis & dodekamemia
Κερκίδα του Έβρου . Αθλητική εκπομπή 83. Συμπαραγωγή tvthrakiotis & dodekamemia
Κερκίδα του Έβρου . Αθλητική εκπομπή 82. Συμπαραγωγή tvthrakiotis & dodekamemia