Γ. Ζαμπούκης: Το Περιφ. Ιατρείο Φερών θα ΣΥΝΕΧΙΣΕΙ να λειτουργεί και να εφημερεύει!!Δήμος Αλεξανδρούπολης

Αναστέλλεται η απόφαση της ΥΠΕ

Μετά από συντονισμένη προσπάθεια κοινωνιών φορέων των Φερών και του Δημάρχου Γιάννη Ζαμπούκη. Η 4-η ΥΠΕ με προφορική δήλωση της υποδ/τριας στον Δήμαρχο. Τροποποιεί την σχετική απόφαση σε οτι αφορά το Περιφ. Ιατρείο Φερών, με αποτέλεσμα να μην υπάρχει αλλαγή στην λειτουργεία του. Στις εφημερίες κλπ.

Ο Δήμαρχος Γίαννης Ζαμπούκης έκανε δημόσια την ανακοίνωση για την θετική εξέλιξη.

Γιάννης Ζαμπούκης
Γιάννης Ζαμπούκης

Πηγή: Δήμος Αλεξ/πολης


Αρχική