Κουτσουλιάνος: Η Δημοτικη Αρχή ενορχηστρωτής επιχειρηματικότητας.Όχι γραφείο ευρέσεως εργασίας.

Ο Χριστόδουλος Κουτσουλιάνος ξεκινά τον πρώτο κύκλο των εκπομπών με θέμα τι είναι αυτοδιοίκηση και την επιχειρηματικότητα.

YouTube player

Μεταξύ των εξαιρετικά ενδιαφερόντων αναλύσεων , προτάσεων και δράσεων που αναφέρονται στην εκπομπή.

Ο Χριστόδουλος Κουτσουλιάνος επισημαίνει:

“Η σύσταση επιχειρήσεων από την πλευρά της αυτοδιοίκησης για την ανάπτυξη της επιχειρηματικότητας, νομίζω ότι αυτό ποια είναι ένα μοντέλο το οποίο έχει αποτύχει. Εμείς μιλάμε για το πώς γενικότερα η αυτοδιοίκηση θα βοηθήσει την ανάπτυξη της επιχειρηματικότητας.

Το σημαντικό είναι να κατανοήσουν ότι κάνεις πια δεν μπορεί να κάνει τα πάντα μόνος του. Η συνεργασία όλων των φορέων μιας περιοχής, όπως επιμελητήρια ,εμπορικοί σύλλογοι, αυτοδιοίκηση αποτελούν πλέον τον βασικό παράγοντα για την επιτυχία.

Το πρώτο και σημαντικό βήμα είναι η ίδρυση κέντρων επιχειρηματικότητας από τους Δήμους. Ουσιαστικός σκοπός είναι ξεπεράσουμε το “take the job” και να το μετατρέψουμε στο “make the job”.

Ο ρόλος λοιπόν της αυτοδιοίκησης δεν είναι η εύρεση εργασίας στους νέους. Αλλά η στήριξη για την δημιουργία επιχειρήσεων που θα δίνουν διέξοδο στην εύρεση εργασίας.

Η Δημοτικη αρχή πρέπει να λειτουργεί σαν ενορχηστρωτής και όχι σαν γραφείο ευρέσεως εργασίας. Αυτό θα μπορέσει να το επιτύχει δημιουργώντας μία σειρά δράσεων όπως Δικτύωση στην αγορα για την καλύτερη προώθηση των προϊόντων. Με διαγωνισμούς καλύτερης επιχειρηματικής ιδέας. Βράβευση καλύτερου νέου επιχειρηματία της χρονιάς και πολλές άλλες δράσεις στην κατεύθυνση αυτή που θα δημιουργούν ένα σύνολο.

Το οποίο θα παρέχει υποστήριξη αλλά και κίνητρα για την δημιουργία νέων επιχειρήσεων. Βέβαια όλες οι δράσεις σε συνεργασία με τους φορεις της επιχειρηματικότητας στην περιοχή.”

Κουτσουλίανος
Χριστόδουλος Κουτσουλιάνος Συγγραφέας-Σύμβουλος επιχειρήσεων

Αρχική