Πατηνέας

Στη σημερινή εκπομπή συνομιλούμε με τον Νίκο Πατηνέα Πρόεδρο του σωματείου εργαζομένων ΤΟΜΥ 3-ης & 4-ης ΥΠΕ Μακεδ. & Θράκης . Το θέμα μας είναι λειτουργία των ΤΟΜΥ στην Πρωτοβάθμια υγεία και τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι εργαζόμενοι στις μονάδες αυτές.

YouTube player

Νίκος Πατηνέας:

Ζούμε την εργασιακή ανασφάλεια με κυλιόμενες συμβάσεις 24 μηνών.

Το βασικότερο ζήτημα είναι όπως είπαμε η έλλειψη προσωπικού ή όταν είναι η ομάδα δεν είναι στελεχωμένη δηλαδή δεν έχει επισκέπτη υγείας δεν έχει νοσηλευτές και από τους προβλεπόμενος γιατρούς έχει ένα. Δεν μπορεί να προσφέρει και τα αναμενόμενα. Επίσης το προσωπικό προσπαθεί όπως μπορεί να κάνει τη δουλειά του σωστά . Το προσωπικό λοιπόν προσπαθεί να βγει και για δράση κοινότητα.

Όμως και κάποιες δομές χρειάζονται να βελτιωθούν. Για παράδειγμα υπάρχει μια ΤΟΜΥ όπου είναι όλο το προσωπικό σε ένα γραφείο. Αυτό θα πρέπει να επιλυθεί και ήδη έχουμε πάει πολλές ενέργειες του Σωματείου. Δεν γίνεται ο κοινωνικός λειτουργός να μην έχει δικό του γραφείο και να συστεγάζεται με άλλα δύο ή τρία άτομα.

Για να πάρουμε τα υλικά από το κέντρο υγείας που ανήκουμε. Θα πρέπει να μετακινηθούμε με το προσωπικό μας αυτοκίνητό. Γεγονός που εγκυμονεί κινδύνους για τους εργαζομένους αλλά δημιουργεί και ένταση πολλές φορές μεταξύ τους.

Στη συνέχεια της συζήτησης ο Νίκος Πατηνέας μας περιγράφει τον τρόπο με τον οποίο οι ΤΟΜΗ στέλνουν τα φύλλα παρουσίας στην ΥΠΕ.

Νίκος Πατηνέας:

Μεταφέρουμε τα παρουσιολόγια του προσωπικού με το αυτοκίνητό μας στην υγειονομική περιφέρεια. Επίσης θέτοντας σε κίνδυνο τους εργαζομένους που μεταφέρουν τα παρουσιολόγια. Δυστυχώς υπάρχουν τεχνικά προβλήματα που πρέπει να επιλυθούν.

Απλήρωτα τα Σάββατα

Καθυστέρησαν χαρακτηριστικά οι πληρωμές των υπερωριών την εποχή των εμβολιασμών Επίσης παρουσιάστηκε σημαντικό πρόβλημα την εποχή που κάναμε μαζικούς εμβολιασμούς. πρώτον τα χρήματα των υπερωριών και τις έξτρα εργασίας καθυστέρησαν να πληρωθούν.

Σημαντικότερο όμως είναι το γεγονός το ότι αναγκαζόμαστε να δουλέψουμε και Σάββατο. όμως οι γιατροί και το νοσηλευτικό προσωπικό δεν έχουν πληρωθεί για την εργασία των ημερών του Σαββάτου. Έχουμε καταγγείλει το γεγονός και κινούμαστε νομικά για τη διεκδίκηση του θέματος.

Η σύμβαση μας είναι πενθήμερη εργασία. άγνωστο γιατί δεν αναγνωρίστηκε η υποχρέωση της έξτρα αμοιβής για το Σάββατο.

Πατηνέας

Νίκος Πατηνέας Πρόεδρος σωματείου εργαζομένων ΤΟΜΥ 3-ης & 4-ης ΥΠΕ Μακεδ. & Θράκης .


Αρχική