εργασίες συντήρησης

Κωνσταντίνος Φραγκούλης Πρόεδρος του Πανελλήνιου Συλλόγου Φωτοβολταϊκών Στέγης. Εγγραφή στον Σύλλογο . Δυναμώνουμε την φωνή μας

Την εκπομπή αυτή ο Κωνσταντίνος Φραγκούλης Πρόεδρος του Πανελλήνιου Συλλόγου Φωτοβολταϊκών Στέγης. Αναφέρεται στις ενέργειες του συλλόγου σχετικά με το ειδικό τέλος 6% που επέβαλε οριζόντια σε όλη την παραγωγή των φωτοβολταϊκών η κυβέρνηση. Στο σχεδιασμό επίσης των νομικών ενεργειών για την αντιμετώπιση του προβλήματος.

Ενημερώνει επίσης για το ξεκίνημα μιας διαδικασίας ενημέρωσης των μελών του συλλόγου με την δημιουργία θεματικών WebTV εκπομπών. Καθώς και για την δημιουργία τηλεδιασκέψεων κατά νόμο με τα μέλη του συλλόγου με στόχο την γνωριμία και διαρκή επικοινωνία.

Στην πρώτη λοιπόν θεματική εκπομπή συζητάμε για θέματα που πρέπει να προσέχει ένας ιδιοκτήτης στην κατασκευή μιας εγκατάστασης φωτοβολταϊκών στέγης.

YouTube player

Όπως τονίζει ο Γιώργος Νίκιας Γενικός Διευθυντής της Τάσις ενεργειακή.

Είναι σημαντικό ο ιδιοκτήτης να γνωρίζει τις βασικές παραμέτρους στην κατασκευή και να απευθυνθεί σε εξειδικευμένα συνεργεία για τη συντήρηση.

Μία φωτοβολταϊκή εγκατάσταση είναι ένα μηχανολογικό σύστημα το οποίο θέλει διαρκή παρακολούθηση και σταθερή περιοδική συντήρηση. Ο κάθε ιδιοκτήτης θα πρέπει επίσης να γνωρίζει βασικά στοιχεία λειτουργίας της μονάδας του. Να μπορεί να επιτηρεί την λειτουργία διαβάζοντας σηματοδοσίες φωτεινές η γραπτές που δίνουν τα μηχανήματα.

Έτσι ώστε να μπορεί να καθοδηγεί την τεχνική υποστήριξη για την πρόληψη μιας βλάβης ή για την αποκατάσταση.

Σημαντικότερο λοιπόν όλων επισημαίνει ο γενικός διευθυντής της ΤΑΣΙΣ Ενεργειακή, είναι η προληπτική συντήρηση.

Η προληπτική συντήρηση ξεκινά από τον καθαρισμό τον πάνελ. Διαδικασία που θα πρέπει να γίνεται με εξειδικευμένα εργαλεία και όπου υπάρχει δυνατότητα με εξειδικευμένο συνεργείο.

Σε ότι αφορά το μηχανολογικό εξοπλισμό επισημαίνει την προσοχή στην καλή λειτουργία και εγκατάσταση των γειώσεων.

Θέλει ιδιαίτερη προσοχή στις συνδέσεις των καλωδίων και τη συντήρηση των inverters.

Καταλήγει. Είναι σημαντικό να γνωρίζουμε ότι οι Μονάδες αυτές λειτουργούν με τάση ρεύματος εκατοντάδων βολτ.

Άρα θέλει πολύ μεγάλη προσοχή η πρόσβαση σε αυτές.

Καλό θα είναι η οποία συντήρηση να γίνεται από επαγγελματίες .

Αφού πάντα υπάρχει ο κίνδυνος για τον άνθρωπο από κάποια διαρροή τάσης.

Νίκιας
Γιώργος Π. Νίκιας Διπλ. Ηλεκτρολόγος Μηχανικός Γενικός Διευθυντής ΤΑΣΙΣ Ενεργειακή


Αρχική