Πυρκαγιά στην Λευκιμη. Τελευταία Ενημέρωση

Δήμαρχος Π. Καλακικος : Υπάρχει σχετικός έλεγχος,ένα μέτωπο προς το στρατόπεδο είναι ενεργό, συμμετέχουν πέρα των επίγειων δυνάμεων και εναέρια μέσα!!!