Δήμος Αλεξανδρούπολης

Ανακοινώθηκαν οι αλλαγές στις Αντιδημαρχίες του Δήμου Αλεξανδρούπολης. Νέοι Αντιδήμαρχοι ο Αναστάσιος Σεραφειμίδης της παράταξης ΑΝΑΣΑ και ο Σάββας Σεφεριάδης ο οποίος εκλέχθηκε με την παράταξη του Βαγγέλη Λαμπάκη και ανεξαρτητοποιήθηκε πρόσφατα.

Υπεραντιδήμαρχος η Ελένη Ιντζεπελίδου η οποία διατηρεί την αντιδημαρχία Ενέργειας, Φυσικών Πόρων και Τραϊανούπολης και αναλαμβάνει και αντιδήμαρχος Διοικητικών και Οικονομικών Υπηρεσιών, θέση που κατείχε ο Γιώργος Κιζιρίδης ο οποίος απομακρύνεται. Εκτός και ο μέχρι πρότινος Αντιδήμαρχος Τεχνικών Υπηρεσιών Κυριάκος Αραμπατζής.

Με απόφαση του Δημάρχου Αλεξανδρούπολης κ. Ιωάννη Ζαμπούκη, ορίζονται οι έξι Αντιδήμαρχοι του Δήμου με τις αντίστοιχες αρμοδιότητες τους:

 Ελένη Ιντζεπελίδου – Συτμαλίδου, Αντιδήμαρχος Διοικητικών και Οικονομικών Υπηρεσιών, Ενέργειας, Φυσικών Πόρων και Δ.Ε. Τραϊανούπολης.

▪ Αναστάσιος Σεραφειμίδης, Αντιδήμαρχος Δόμησης και Πολεοδομικού Σχεδιασμού.

▪ Ηλίας Δαστερίδης, Αντιδήμαρχος Κυκλικής Οικονομίας, Περιβάλλοντος και Φιλοζωίας.

▪ Θεόδωρος Βουρδόλης, Αντιδήμαρχος Πολιτισμού, Αθλητισμού, Εθελοντισμού, Παιδείας και Νέας Γενιάς.

▪ Σάββας Σεφεριάδης, Αντιδήμαρχος Ποιότητας Ζωής.

▪ Δημήτρης Κολγιώνης, Αντιδήμαρχος Πρωτογενούς Τομέα, Αγροτουρισμού και Δ.Ε. Φερών.

Το σχετικό δελτίο Τύπου του Δήμου Αλεξανδρούπολης αναφέρει:

«Με νέες αντιδημαρχίες, αυτές της Κυκλικής Οικονομίας και Περιβάλλοντος, της Ποιότητας Ζωής και της Δόμησης και Πολεοδομικού Σχεδιασμού, και νέα πρόσωπα ο Δήμαρχος Αλεξανδρούπολης Γιάννης Ζαμπούκης προχώρησε στον ανασχηματισμό της διοίκησης, δύο χρόνια ακριβώς μετά την ανάληψή της.

Με απόφαση Δημάρχου και με έμφαση στις νέες απαιτήσεις και ανάγκες που προκαλεί η σύγχρονη πραγματικότητα, δημιουργείται η νέα Αντιδημαρχία Κυκλικής Οικονομίας και Περιβάλλοντος, με αντιδήμαρχο τον Ηλία Δαστερίδη και αρμοδιότητες που αφορούν στην εποπτεία των Τμημάτων:

  • Μελετών, Προγραμματισμού και Ανακύκλωσης,
  • Αποκομιδής Απορριμμάτων και Ανακυκλώσιμων Υλικών,
  • Διαχείρισης και Συντήρησης Οχημάτων Καθαριότητας,
  • Διαχείρισης και Συντήρησης Οχημάτων,
  • Περιβάλλοντος.

Επίσης, στην ίδια αντιδημαρχία μεταβιβάζονται οι αρμοδιότητες που αφορούν στη φιλοζωία και τη μέριμνα για τα αδέσποτα ζώα συντροφιάς.

Η νέα Αντιδημαρχία Ποιότητας Ζωής, με αντιδήμαρχο τον Σάββα Σεφεριάδη, έχει ως επίκεντρο τη βελτίωση, αναβάθμιση και διευκόλυνση της καθημερινότητας των δημοτών. Οι αρμοδιότητές της αφορούν στην εποπτεία της συντήρησης κτιρίων, πεζοδρομίων, κοινόχρηστων χώρων, οδοποιίας και αγροτικής οδοποιίας, το πράσινο, τον  οδοφωτισμό, την πεζοπόρα καθαριότητα και την ορθή και αποτελεσματική καταγραφή και διεκπεραίωση των αιτημάτων των δημοτών μέσω της Γραμμής Δημότη.

Η μέχρι πρότινος Αντιδημαρχία Τεχνικών Υπηρεσιών διασπάται πλέον στην Αντιδημαρχία Δόμησης και Πολεοδομικού Σχεδιασμού με αντιδήμαρχο των Αναστάσιο Σεραφειμίδη και αρμοδιότητες που αφορούν στην εποπτεία της Πολεοδομίας, του Χωροταξικού Σχεδιασμού, του Σχεδίου Φόρτισης Ηλεκτρικών Οχημάτων (Σ.Φ.Η.Ο.), της Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας, της Προσβασιμότητας και της καταγραφής της Δημοτικής Περιουσίας. Ο Δήμαρχος Γιάννης Ζαμπούκης είναι αυτός που αναλαμβάνει πλέον την εποπτεία των Μελετών και των Τεχνικών Έργων.

Η Ελένη Ιντζεπελίδου – Συτμαλίδου διατηρεί την Αντιδημαρχία Ενέργειας, Φυσικών Πόρων και Τραϊανούπολης αναλαμβάνοντας επιπλέον αρμοδιότητες στη νέα Αντιδημαρχία Διοικητικών και Οικονομικών Υπηρεσιών, Ενέργειας, Φυσικών Πόρων και Δ.Ε. Τραϊανούπολης.

Ο Θεόδωρος Βουρδόλης παραμένει στο πόστο του, με την εν λόγω αντιδημαρχία να μετονομάζεται σε Αντιδημαρχία Πολιτισμού, Αθλητισμού, Εθελοντισμού, Παιδείας και Νέας Γενιάς.

Επίσης, ο Δημήτρης Κολγιώνης παραμένει αντιδήμαρχος Πρωτογενούς Τομέα και Δ.Ε. Φερών, αναλαμβάνοντας επιπλέον αρμοδιότητες στον τομέα του Αγροτουρισμού (Αντιδημαρχία Πρωτογενούς Τομέα, Αγροτουρισμού και Δ.Ε. Φερών)».

Πηγή: alexpolisonline.com


Αρχική