Δήμαρχος Σουφλίου: “Με λυπεί απερίγραπτα η διαπίστωση ότι έναν χρόνο και κάποιους μήνες μετά την πυρκαγιά του Ιουλίου του 2022 βρισκόμαστε, κύριε Πρωθυπουργέ, στο ίδιο θλιβερό έργο θεατές, χωρίς το περσινό πάθημα να έχει γίνει μάθημα.

Δήμαρχος Σουφλίου: “Με λυπεί απερίγραπτα η διαπίστωση ότι έναν χρόνο και κάποιους μήνες μετά την πυρκαγιά του Ιουλίου του 2022 βρισκόμαστε, κύριε Πρωθυπουργέ, στο ίδιο θλιβερό έργο θεατές, χωρίς το περσινό πάθημα να έχει γίνει μάθημα. Μόνο που αυτή η φορά δεν είναι ίδια με την προηγούμενη. Αυτή τη φορά τα δεδομένα μιλούν και κάνουν λόγο για την μεγαλύτερη πυρκαγιά της Ευρώπης, η οποία μάλιστα συνετελέσθη σ’ ένα από τα πιο νευραλγικά γεωγραφικά σημεία της Χώρας.”