Ετικέτα: Α.S.A.T. Aristotle Space & Aeronautics Team