Φραγκούλης

Στη σημερινή εκπομπή φιλοξενούμε τον κύριο Κωνσταντίνο Φραγκούλη που είναι πρόεδρος του ΠΑΣΥΦΩΣ.

Ο Σύλλογος λοιπόν στην ιστοσελίδα του έχει αναρτήσει μία δέσμη προτάσεων που κατατέθηκαν στην Μόνιμη Διαρκή Επιτροπή Εμπορίου .

Ζητήσαμε λοιπόν να γίνει μία Περιγραφή και εξειδίκευση των προτάσεων

YouTube player

Κωνσταντίνος Φραγκούλης

“Την ευκαιρία μας την έδωσε η Μόνιμη διαρκής Επιτροπή Εμπορίου. Στην οποία είχαμε κληθεί. Αφού λοιπόν καταθέσαμε και ενημέρωσαμε σχετικά με τις θέσεις μας.

Στη συνέχεια καταθέσαμε αυτό το έγγραφο με τις προτάσεις μας και το προωθήσαμε σε όλα τα συναρμόδια υπουργεία και σε όλους τους αρμόδιους φορείς. Θεωρούμε επίσης ότι δεν μπορούμε να στεκόμαστε συνέχεια το τι έγινε το 2014 με το Νόμο 4254 και να είμαστε μόνο στα δικαστήρια.

Πρέπει λοιπόν να ανοίξουμε τα φτερά μας και για άλλα πράγματα.

Η κοινωνία σήμερα αναζητά λύσεις για τη μείωση του κόστους της ηλεκτρικής ενέργειας. επεξεργαστήκαμε λοιπόν και καταθέσαμε μία καινοτόμα πρόταση στην κατεύθυνση αυτή.”

Στη δεύτερη ερώτηση μας ζητήσαμε από τον Κωνσταντίνο Φραγκούλη να μας ενημερώσει για το θεσμικό Πλαίσιο στο οποίο βασίστηκε η πρόταση ΠΑΣΥΦΩΣ

Κωνσταντίνος Φραγκούλης

“Η πρόταση στηρίζεται στο νομοθετικό πλαίσιο της αυτοπαραγωγής. Αυτό που αποκαλείται net metering.

Καταρχήν ζητούμε να καταργηθεί ο περιορισμός μεταξύ μονοφασικής η τριφασικής εγκατάστασης στα σπίτια ή στις επιχειρήσεις. Να υπάρχει λοιπόν η δυνατότητα τοποθετήσεις φωτοβολταϊκών μονάδων μέχρι τα 10 kW παντού.

Η εγκατάσταση θα γίνει με το καθεστώς net metering.

Δηλαδή η παραγόμενη ηλεκτρική ενέργεια θα συμψηφίζεται με την κατανάλωση του ακινήτου. Με βάση λοιπόν τη σημερινή κατάσταση μετά από τρία χρόνια από την εγκατάσταση γίνεται απολογισμός παραγόμενης και ενέργειας που αυτής που έχει καταναλωθεί.

Όμως εάν υπάρξει πλεόνασμα ενέργειας ο ιδιοκτήτης της μονάδας δεν αποζημιώνεται και η ενέργεια αυτή ουσιαστικά είναι στοιχείο εκμετάλλευσης από τον πάροχο.

Η πλεονασματική ενέργεια

Η πρότασή μας λοιπόν είναι η πλεονασματική αυτή ενέργεια να αποζημιώνεται από το κράτος με την μέση τιμή λιανικής πού πουλάνε εκείνη τη στιγμή οι πάροχοι.

Η πρότασή μας έχει λογική βάση αφού στα τρία χρόνια που θα δουλεύει η μονάδα θα υπάρχει ένα κόστος συντήρησης και ένα κόστος διαχείρισης της μονάδας αυτής.

Θεωρούμε επίσης ότι η αποζημίωση αυτής της περισσευούμενης ενέργειας θα καλύπτει όλα τα κόστη της τριετίας που λειτουργεί η μονάδα.

Δυνατότητα virtual net metering

Επίσης συμπληρώνουμε την πρότασή μας με την επιλογή να δοθεί η δυνατότητα virtual net metering σε δύο ή τρεις μετρητές οικημάτων πού χρησιμοποιούνται. Είτε ως επαγγελματικός χώρος. Είτε ως χώρος διαμονής συγγενών πρώτου η δεύτερου βαθμού.

Η παρέμβασή τους στην αγορά ενέργειας θα είναι πλέον σημαντική και καταλυτική.”

Τέλος η εκτίμηση μας είναι ότι αν δοθούν χαμηλότοκα δάνεια και διευκολύνσεις από το διαχειριστή του δικτύου για να συνδεθούν άμεσα. Αυτής της κατηγορίας φωτοβολταϊκά στέγης.

Σε πολύ μικρό χρονικό διάστημα η παρέμβασή τους στην αγορά ενέργειας θα είναι πλέον σημαντική και καταλυτική.”

Φραγκούλης

Κωνσταντίνος Πρόεδρος Πανελλήνιου Συλλόγου Φωτοβολταϊκών Στέγης


Αρχική