Γ. Νίκιας: Φ/Β πιστοποιημένες οι εργασίες συντήρησης. Φραγκούλης: Δυναμικό Restart για τον ΠΑΣΥΦΩΣ

Στην εκπομπή αυτή ο Πρόεδρος του Πανελλήνιου συλλόγου Φωτοβολταϊκών Στέγης (ΠΑΣΥΦΩΣ) Κωνσταντίνος Φραγκούλης αναφέρει στα πολλά αιτήματα των μελών του συλλόγου για μία αξιόπιστη και σταθερή συντήρηση των φωτοβολταϊκών στέγης.

Εργασίες συντήρησης. Πολλά μέλη του Συλλόγου επισημαίνει ο κύριος Φραγκούλης του μεταφέρουν το εξής αίτημα “όπως συντηρώ το αυτοκίνητό μου και θεωρώ ότι πρέπει να συντηρείται περιοδικά και το φωτοβολταϊκό μου.”

Συνεχίζοντας ο κύριος Φραγκούλης παρατηρεί ότι πολλοί ιδιοκτήτες φωτοβολταϊκών στέγης δεν έχουν τις γνώσεις για την συντήρηση του φωτοβολταϊκού τους.

Αλλά και δεν έχουν την απαιτούμενη εκπαίδευση ώστε να διαβάζουν τις ενδείξεις και να κατευθύνουν κάποιο συνεργείο.

Αναφέρει λοιπόν ότι πρέπει να υπάρξει διαδικασία εκπαίδευσης σχετικά με τις εργασίες συντήρησης. Η πλειοψηφία των ιδιοκτητών φωτοβολταϊκών στέγης στην παρακολούθηση της μονάδας που έχουν.

Ο ΠΑΣΥΦΩΣ μέσα από την εκπομπή αυτή στόχο έχει να περιγράφει η ανάγκη της συντήρησης . Να γίνει κατανοητό ότι η συντήρηση πρέπει να γίνει από επαγγελματίες που έχουν γνώση του αντικειμένου.

εργασίες συντήρησης

Τέλος ο Πρόεδρος του ΠΑΣΥΦΩΣ αναφέρει το παράδειγμα με τις ασφαλιστικές εταιρείες. Όπου η ασφαλιστική εταιρεία για να αποζημιώσει μία βλάβη θεωρεί απαραίτητο να υπάρχει περιοδική συντήρηση από επαγγελματία.

YouTube player

Στη συνέχεια επίσης της εκπομπής ο γενικός διευθυντής της ΤΑΣΙΣ ενεργειακή Γιώργος Νίκιας. Αναφέρει μερικά βασικά θέματα που αφορούν τη συντήρηση των φωτοβολταϊκών στέγης.

Όπως λοιπόν τονίζει οι μονάδες αυτές έχουν προδιαγραφές μεγάλης αντοχής. Ίσως αυτό κάποιοι να το παρεξηγούν και να θεωρούν ότι δεν χρειάζεται περιοδική συντήρηση.

Κάνεις όμως από τους κατασκευαστές δεν δίνει εγγύηση ,του πότε θα πρέπει να ξεκινήσει η συντήρηση και από ποτέ θα είναι αυτή αναγκαία. Η καλύτερη λύση είναι η προληπτική συντήρηση.

Νίκιας εργασίες συντήρησης

Οι εταιρείες συντήρησης πρέπει να είναι εξειδικευμένες και να γνωρίζουν το αντικείμενο.

Να λειτουργούν συμβουλευτικά προς τον ιδιοκτήτη και να τον εκπαιδεύουν, για να κατανοεί την λειτουργία της μονάδας.

Ο κύριος Νίκιας σημειώνει επίσης, ότι υπάρχει πανσπερμία συστημάτων που έχουν εγκατασταθεί. Πολλές και διαφορετικές μάρκες στα inverter και στα panel.

Η κατάσταση αυτή δυσκολεύει την εταιρεία που κάνει συντήρηση στο να έχει απόθεμα ανταλλακτικών.

Όμως οι οργανωμένες εταιρείες μπορούν και καλύπτουν η καθεμία με το δικό της τρόπο το πρόβλημα αυτό.

Προσοχη κίνδυνος!!!

Επισημαίνει με έμφαση ότι υπάρχουν βλάβες που μπορεί να μην επιδρούν στην παραγωγή. Όμως είναι εξαιρετικά επικίνδυνες για τον άνθρωπο.

Παράδειγμα ένα καλώδιο με διάβρωση από τον καιρό. Μπορεί να είναι εξαιρετικά επικίνδυνο για όποιον το ακουμπήσει.

Επίσης ο Γενικός Διευθυντής της ΤΑΣΙΣ Ενεργειακή, παρουσιάζει ένα γενικό πρωτόκολλο ελέγχου και συντήρησης φωτοβολταϊκού.

Το “Βιβλίο τεχνικού ελέγχου” συστήματος. Κάνει ανάλυση των στοιχείων που είναι απαραίτητα να καταγραφούν .

Τέλος επισημαίνει ότι όλες οι εργασίες θα πρέπει να είναι ποιοτικές και πιστοποιημένες.

Κωνσταντίνος Φραγκούλης πρόεδρος ΠΑΣΥΦΩΣ
Γιώργος Π. Νίκιας Διπλ. Ηλεκτρολόγος Μηχανικός
Γενικός Διευθυντής ΤΑΣΙΣ Ενεργειακή

Αρχική