Διαμαντής Παπαδόπουλος: Δυο Νόμοι με τραγικά λάθη θα οδηγήσουν στην εκμηδένιση των περιφερειακών ΑΕΙ. Στο ΔΠΘ το Εθνικό Κέντρο οργάνωσης και διεξαγωγής της έρευνας για το υδρογόνο.

Διαμαντής Παπαδόπουλος δημοτικός σύμβουλος Δήμου Ορεστιάδας Γεν. Γραμματέας διοικούσας επιτροπής ΤΕΕ Θράκης Μηχανολόγος-Ηλεκτρολόγος Οι δύο τελευταίοι νόμοι για την παιδεία έχουν κάνει τραγικά λάθη που θα οδηγήσουν στην εκμηδένιση των περιφερειακών πανεπιστημίων. Το σημαντικό για μας είναι το Δημοκρίτειο και το Πανεπιστήμιο Αιγαίου. Εθνικοί λόγοι επιτάσσουν και απαιτούν την στήριξη και την άριστη λειτουργία τους. Η δημιουργία τμημάτων στα περιφερειακά πανεπιστήμια για τις νέες τεχνολογίες που οδηγούν στην πράσινη μετάβαση είναι σημαντικό στοιχείο στήριξης της λειτουργίας των πανεπιστημίων λειτουργεί με αναπτυξιακό αποτέλεσμα και αποτύπωμα για τις τροπικές περιοχές Και ειδικότερα για την περιοχή της Ορεστιάδας όπου η τοπική οικονομία είναι κυρίως αγροτική. Πρέπει να γίνει σύνδεση της ανάπτυξης των Νέων τεχνολογιών για την πράσινη μετάβαση όπως βιοκαυσίμων και ενεργειακή ανάπτυξη με την γεωργική παραγωγή να παράγουν δηλαδή φυτά τα οποία αναπαράγουν βιοκαύσιμο το οποίο εν τέλει θα μας βοηθήσει να παράξουμε το καύσιμο του μέλλοντος που είναι το υδρογόνο.

YouTube player
Διαμαντής Παπαδόπουλος δημοτικός σύμβουλος Δήμου Ορεστιάδας Γεν. Γραμματέας διοικούσας επιτροπής ΤΕΕ Θράκης Μηχανολόγος-Ηλεκτρολόγος

Οι κυβερνήσεις δεν θα πρέπει να έχουν πολιτική μόνο διαχείρισης αλλά και πολιτική υπέρβασης. Δεν εξετάζουμε μόνο το κόστος λειτουργίας ενός πανεπιστημίου υπάρχουν και παράγοντες που πρέπει με πολιτική σκέψη και οργάνωση να λειτουργήσουν σωστά την ανάπτυξη της παιδείας στην περιφέρεια. Πρέπει να υπάρχει διαμοιρασμός της ενεργειακής παραγωγής σε όσο το δυνατόν περισσότερους δηλαδή να υπάρχει ένα είδος ενεργειακής Δημοκρατίας.