Ετικέτα: πόλη της Αλεξανδρούπολης

Στην πόλη της Αλεξανδρούπολης οι αντικειμενικές αξίες θα έχουν μείωση 19%.