Διαμαντής Παπαδόπουλος: Δυο Νόμοι με τραγικά λάθη θα οδηγήσουν στην εκμηδένιση των περιφερειακών ΑΕΙ. Στο ΔΠΘ το Εθνικό Κέντρο οργάνωσης και διεξαγωγής της έρευνας για το υδρογόνο.

Διαμαντής Παπαδόπουλος: Δυο Νόμοι με τραγικά λάθη θα οδηγήσουν στην εκμηδένιση των περιφερειακών ΑΕΙ. Στο ΔΠΘ το Εθνικό Κέντρο οργάνωσης και διεξαγωγής της έρευνας για το υδρογόνο.

Διαμαντής Παπαδόπουλος δημοτικός σύμβουλος Δήμου Ορεστιάδας Γεν. Γραμματέας διοικούσας επιτροπής ΤΕΕ Θράκης Μηχανολόγος-Ηλεκτρολόγος Οι δύο τελευταίοι νόμοι για την παιδεία έχουν κάνει τραγικά λάθη που θα οδηγήσουν στην εκμηδένιση των περιφερειακών πανεπιστημίων. Το σημαντικό για μας είναι το Δημοκρίτειο και το Πανεπιστήμιο Αιγαίου. Εθνικοί λόγοι επιτάσσουν και απαιτούν την στήριξη και την άριστη λειτουργία τους. […]

Όλο το άρθρο