Ετικέτα: Μίνα Γκάκα Αναπληρώτρια Υπουργός Υγείας

Μίνα Γκάγκα :Η Πρωτοβάθμια υγεία είναι η ραχοκοκαλιά κάθε συστήματος υγείας.