Σπύρος Ζαννιάς-εκλογές ΕΦΟΑ 2021

Σπύρος Ζαννιάς :Στις εκλογές Ε.Φ.Ο.Α. απευθύνω ενωτικό κάλεσμα χωρίς κομματικές παρεμβάσεις.