Ξεν. Σπηλιώτης: Βιομηχανική συμβίωση. Ανάγκη  συνεργασίας Πολιτείας, Πανεπιστημίων και επιχειρήσεων. Για να εμπιστευθεί η κοινωνία.

Η δυστοπική σημερινή κατάσταση με την ενέργεια και την σημαντική επίδραση που έχει στο κόστος ζωής. Απαιτούνε πλέον ριζοσπαστικές λύσεις . Χωρίς βέβαια να παρεκκλίνουμε από τον σημαντικό στόχο της διάσωσης του περιβάλλοντος .

Διαβάσαμε λοιπόν σε μια ανάρτηση την άποψη του Καθηγητή Ξενοφώντα Σπηλιώτη αναφορικά με την Συμβολή της βιομηχανικής συμβίωσης στην κυκλική οικονομία και Πράσινη ανάπτυξη. Ζητήσαμε λοιπόν από τον κύριο Σπηλιώτη να μας παρουσιάσει την εξαιρετικά ενδιαφέρουσα άποψη-πρόταση του στην σημερινή εκπομπή.

YouTube player

Παραθέτουμε μερικά σημαντικά σημεία της συνέντευξης.

Ξενοφών Σπηλιώτης :

“Η βιομηχανική συμβίωση αποτελεί ένα βιώσιμο και οικολογικά ολοκληρωμένο βιομηχανικό μοντέλο. Είναι μοχλός και κινητήρια δύναμη για την ανάπτυξη της κυκλικής οικονομίας, ενόψει της Βιομηχανίας 4.0. Η κοινή χρήση πόρων μεταξύ διαφορετικών εταιρειών και η ενσωμάτωση πληροφοριών κατά μήκος της αλυσίδας αξίας από τον προμηθευτή έως τον καταναλωτή, θεωρούνται πυλώνες για την ανάπτυξη της Βιομηχανίας 4.0.”

Ξενοφών Σπηλιώτης :

“Η εφαρμογή της βιομηχανικής οικολογίας και των οικολογικών βιομηχανικών δικτύων παραμένει σε πρώιμο στάδιο στην Ελλάδα. Η ελληνική νομοθεσία δεν ενσωματώνει ούτε ορίζει Περιβαλλοντικά Βιομηχανικά Πάρκα, ενώ το πρότυπο της «βιομηχανικής συμβίωσης» δεν έχει ακόμη εφαρμοστεί.”

Επίσης ο Καθηγητής Σπηλιώτης σημειώνει με έμφαση:

“Οι περιφερειακές αρχές σε συνεργασία με τις τοπικές επιχειρήσεις οφείλουν να ανιχνεύσουν τις δυνατότητες που αναφύονται μεταξύ συμπληρωματικών παραγωγικών φορέων και να ενθαρρύνουν συνέργειες και εθελοντικές συμφωνίες αυτού του τύπου, και να παρέχουν διευκολύνσεις αδειοδοτήσεων και δημιουργίας στοιχειωδών υποδομών, όπου χρειαστεί.”

Σπηλιώτης

Ξενοφών Σπηλιώτης PhD Χημικός Μηχανικός Καθηγητής Πανεπ. Θεσσαλίας


Αρχική