Τοψίδης
(Video) “Καράβι” ακυβέρνητο η Περιφέρεια ΑΜΘ ,δεν υπάρχει στόχευση δεν υπάρχει στρατηγική.
YouTube player
Η Περιφέρεια δεν άκουσε τις εισηγήσεις των επιμελητηρίων.

ΔωΔεΚα Με ΜιΑ