Το πρωτόκολλο και ο Σουλτάνος
(Άρθρο) Η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει όμως μια απίστευτη ικανότητα να κρύβεται πίσω από το δάκτυλό της.
Του Κώστα Αργυρού 

Πηγή: https://www.greekschannel.com/