Η Δαλάτση Βασιλική Διαιτολόγος-Διατροφολόγος δίνει απλές και πρακτικές συμβουλές για να αντιμετωπίσουμε τις παρενέργειές του εγκλυσμού.

Ενημέρωση από την Δαλάτση Βασιλική Διαιτολόγο-Διατροφολόγο