Αδ. Παπαδόπουλος: Βορ. Έβρος. Βιώνουμε την απομόνωση και τη στασιμότητα. Υπάρχει έλλειμμα στον τρόπο διεκδίκησης.

Αδαμάντιος Παπαδόπουλος Δημοτικός Σύμβουλος στο Δήμο Ορεστιάδας, Μέλος επιτροπής ΤΕΕ Θράκης & Μηχανολόγος-Ηλεκτρολόγος

Ο Αδαμάντιος Παπαδόπουλος Δημοτικός Σύμβουλος στο Δήμο Ορεστιάδος Μέλος επιτροπής ΤΕΕ Θράκης & Μηχανολόγος-Ηλεκτρολόγος Παρουσιάζει και αναλύει την πρότασή του για τη δημιουργία νέας περιφερειακής ενότητας Βορείου Έβρου.

YouTube player
Αδαμάντιος Παπαδόπουλος Δημοτικός Σύμβουλος στο Δήμο Ορεστιάδας, Μέλος επιτροπής ΤΕΕ Θράκης & Μηχανολόγος-Ηλεκτρολόγος

Η ιδέα δεν είναι δική μου είναι παλιά. Αλλά είναι μία πρόταση περιφερειακής αναδιοργάνωσης με σκοπό τη μείωση των χωρικών ανισοτήτων αλλά και την ενίσχυση των δεσμών μεταξύ αστικών και αγροτικών περιοχών Άλλωστε σε έκθεση του ο ΟΟΣΑ του 2019 αναφέρεται ρητά Πόσο σημαντική είναι η αξιοποίηση της αποκέντρωσης για την Περιφερειακή ανάπτυξη.

Αδαμαντιος Παπαδόπουλος
Αδαμάντιος Παπαδόπουλος

Έχουμε εντοπίσει μια σειρά διαφορών Κοινωνικών και Οικονομικών μεταξύ του Βορείου Έβρου και του Νότιου Έβρου. Στο Νότο βοηθούμενοι και από την γεωγραφική θέση έχουν ρυθμούς ανάπτυξης μεγαλύτερους και σταθερούς σε σχέση με το Βορρά. Όμως και Βόρειος Έβρος έχει τα δικά του πλεονεκτήματα. Με βασικότερο την διασυνοριακότητα. Συνορεύει και επικοινωνεί με δύο άλλα κράτη των Βαλκανίων. Ταυτόχρονα είναι η αφετηρία εμπορικών δράσεων και εκμετάλλευσης του πρωτογενή τομέα με στόχο τις αγορές των Βαλκανίων.

Oι φορείς της περιοχής του Δήμου Ορεστιάδας του Δήμου Διδυμοτείχου και του Δήμου Σουφλίου έχουν υποδεχθεί θετικά την πρόταση αυτή. Έχουμε προχωρήσει στη συγκρότηση επιτροπής που θα διερευνήσει σε βάθος τα πολιτικά διοικητικά και δημοσιονομικά χαρακτηριστικά και τις προτάσεις με στόχο την εκπόνηση σχεδίου για να ζητήσουμε την εφαρμογή της πρότασης αυτής. Πιστεύουμε στις αρχές της ασύμμετρης αποκέντρωσης. Θεωρούμε ότι οι ιδιαιτερότητες της περιοχής του Βορείου Έβρου μπορούν από μειονέκτημα να γίνουν πλεονέκτημα. Με στόχο τη σταθερή και ισόρροπη ανάπτυξη της περιοχής. Βιώνουμε την απομόνωση και τη στασιμότητα. Ισόρροπη ανάπτυξη. Ασύμμετρη αποκέντρωση. Υπάρχει έλλειμμα στον τρόπο διεκδίκησης των εκπροσώπων της περιοχής μας.


Αρχική