Όλγα Δασκαλή & Παναγιώτης Λύρας: Οι κοινότητες είναι ένας αγαπημένος θεσμός, που ενώνει τους Έλληνες

(Video)Όλγα Δασκαλή Πρόεδρος κοινότητας Δήμου Μεσολογγίου Παναγιώτης Λύρας Πρόεδρος κοινότητας Δήμου Καλαμάτας Μέλη συντονιστικής επιτροπής Δικτύου Κοινοτήτων Ελλάδος Οι κοινότητες είναι ένας αγαπημένος θεσμός, οι κοινότητες ενώνουν τα σύγχρονα κινήματα, Οι κοινότητες είναι ένας κρίκος που ενώνει τους Έλληνες. Με το νόμο Βορίδη ξεχνάμε τις ρίζες μας ,ξεχνάμε την παράδοση μας καταργώντας τον θεσμό των κοινοτήτων. Το συμβούλιο της κοινότητας και ο πρόεδρος της κοινότητας είναι τα θεσμικά όργανα που συγκροτούν την οντότητα της κοινότητας.

YouTube player
Όλγα Δασκαλή Πρόεδρος κοινότητας Δήμου Μεσολογγίου. Παναγιώτης Λύρας Πρόεδρος κοινότητας Δήμου Καλαμάτας