Ηγεσία και επιχειρείν- Δημοτικώς επιχειρείν #5
Ηγεσία και επιχειρείν – Ευδαιμονία, Θετική Ηγεσία και Επιχειρείν #4
Κερκίδα του Έβρου . Αθλητική εκπομπή 140 Συμπαραγωγή tvthrakiotis & dodekamemia
Κερκίδα του Έβρου . Αθλητική εκπομπή 142 Συμπαραγωγή tvthrakiotis & dodekamemia
Κερκίδα του Έβρου . Αθλητική εκπομπή 140 Συμπαραγωγή tvthrakiotis & dodekamemia