Κλείσαμε τον πρώτο χρόνο λειτουργείας της σελίδας του facebook ΔώΔεΚα Με ΜίΑ και του καναλιού ΔώΔεΚα Με ΜίΑ στο You Tube.

Μένουμε σταθεροί στις αξίες της ενημέρωσης και της αντικειμενικής αποτύπωσης των γεγονότων.

Δώδεκα με μία
Δώδεκα με μία

Εκφράζουμε απόψεις με ευγενικά και αποδεχόμαστε το διαφορετικό και κατανοούμε την δυνατότητα της άλλης άποψης.

Δημοκρατικός διάλογος με πίστη στην ανθρώπινη αξία και την ηθική στην επικοινωνία. Συνεχίζουμε …..

YouTube player
Δώδεκα με μία

Αρχική