Αλεξάνδρα Ποιραζίδου  Πρόεδρος  πολυκοινωνικού  κέντρου  του  Δήμου Αλεξανδρούπολης

(Video) Ευχαριστώ όλους στους εργαζόμενους. Ψηφιακή οργάνωση και διαφάνεια οι στόχοι μας

YouTube player
Αλεξάνδρα Ποιραζίδου πρόεδρος πολυκοινωνικού κέντρου του Δήμου Αλεξανδρούπολης