• Πα. Ιούν 2nd, 2023

ΔωΔεΚα Με ΜιΑ

www.dodekamemia.gr

Αλεξάνδρα Ποιραζίδου Πρόεδρος πολυκοινωνικού κέντρου του Δήμου Αλεξανδρούπολης

Αλεξάνδρα Ποιραζίδου  Πρόεδρος  πολυκοινωνικού  κέντρου  του  Δήμου Αλεξανδρούπολης

(Video) Ευχαριστώ όλους στους εργαζόμενους. Ψηφιακή οργάνωση και διαφάνεια οι στόχοι μας

YouTube player
Αλεξάνδρα Ποιραζίδου πρόεδρος πολυκοινωνικού κέντρου του Δήμου Αλεξανδρούπολης