Ετικέτα: ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΙ ΣΥΛΛΟΓΟΙ

Μαυρίδης: Στο Δημο, πλέον έχουμε παράξει πολιτιστικό προϊόν, με συνεργασία όλων των συλλόγων.