Ετικέτα: Πόντος

“Η Ρωμανία αν πέρασεν, ανθεί και φέρει κι άλλο.”
Το Πάσχα στον Πόντο Μέρος 3
Το Πάσχα του Πόντου Μέρος Δεύτερο η Μεγάλη. Εβδομάδα.