Κώστας Σπανούλης Πρόεδρος του Πανέλλ. Συνδ. Αγροτ. Φωτοβ/κών
Η χρήση ΑΠΕ για την μείωση αυτού του κόστους είναι σημαντική βοήθεια για τους αγρότες.