ΞενοφώνΣπηλιώτης:Διαχείριση απορριμμάτων.

(Video) Διαχείριση απορριμμάτων. Καινοτομία. Στήριξη έρευνας στα ΑΕΙ. Σεβασμός στο περιβάλλον

Ξενοφών Σπηλιώτης καθηγητής στο Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, Δρ χημικός μηχανικός