Τοπικό Σχέδιο Διαχείρισης Αποβλήτων του Δήμου Αλεξανδρούπολης

Στο νέο Τοπικό Σχέδιο περιγράφονται οι στόχοι και οι δράσεις του Δήμου έως το 2025, για μια προοδευτική μετάβαση  από το υφιστάμενο μοντέλο διαχείρισης αποβλήτων σε ένα σύγχρονο, αποδοτικό, φιλικό προς το περιβάλλον και προσαρμοσμένο στις απαιτήσεις της κυκλικής οικονομίας.

Δήμος Αλεξανδρουπολης αποβλήτων
Δήμος Αλεξανδρούπολης

Η διαβούλευση θα διαρκέσει έως τις 20/12/2021.

Καλούμε κάθε ενδιαφερόμενο να στείλει τις παρατηρήσεις, επισημάνσεις, προτάσεις στο mail: [email protected]

ΤΟΠΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ

Πηγή: Δήμος Αλεξ/πολης


Αρχική